Det här är Gillinge

Stockholms Trafiksäkerhetscenter AB är landets största trafikövningsplats. Vi är ett fristående aktiebolag och vår ägare är STR service AB. Vi har ett systerbolag i Hörnefors, som heter Umeå Trafiksäkerhetscenter. Vi har bedrivit riskutbildningar sedan 1975.  På Gillinge arbetar ett 20-tal medarbetare. Därutöver samarbetar Gillinge med externa konsulter och underleverantörer.

Vår affärsidé är att rädda liv genom upplevelsebaserade riskutbildningar, med syftet att få människor att stärka och reflektera över sitt risktänkande i trafiken.

Gillinge ska öka trafiksäkerheten i Sverige genom att erbjuda riskutbildningar för körkortsaspiranter samt för körkortsinnehavare.

Trafiklärare utbildar sig till riskutbildare av Gillinge och vi vidareutvecklar riskutbildningarna i Sverige.

Till oss kommer företag, försvar, räddningstjänst, myndigheter och organisationer som utbildar sig inom trafiksäkerhet och andra områden. Vi utbildar ca 24000 personer/år.

Gillinge gör skillnad och är en av få trafikövningsplatser i Sverige som erbjuder vidareutbildning i elfordon. Det gör att trafikmiljön tillför en hållbar miljö. 

Läs mer i vår digitala informationsbroschyr

Hans Löfgren
VD