Om Gillinge

Ett trafiksäkerhetscenter vänder sig till alla kategorier av trafikanter. Vi är glada över att kunna erbjuda en god inlärningsmiljö till våra kunder. Med förtroende kan exempelvis kommuner, företagare och skolor använda centret för information och rådgivning.
•Vi har en lättillgänglig anläggning som är väl anpassad för vårt omfattande kursutbud.
•Vi förfogar över ändamålsenliga och pedagogiska verktyg.
•Vi står för en god utbildningstradition och ett seriöst trafiksäkerhetsengagemang.
•Vi förfogar över en utmärkt kunskaps- och resursbank i vår personal med mångårig utbildningserfarenhet.

Gillinge och miljön

Vi är en Klimatsäkrad Trafikövningsplats

Läs mer
Gillinge i trafikantens tjänst

Ett trafiksäkerhetscenters uppgifter sträcker sig vida längre än att utbilda i den traditionella halkkörningen.

Läs mer
Vad vill vi?

Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge arbetar med förebyggande trafiksäkerhet och ökad förståelse.

Läs mer