Metodik

Gillinge skapar dialog med deltagarna och använder oss av värderingsövningar, öppna diskussionsfrågor, upplevelsebaserade övningar och gruppuppgifter. Genom dessa verktyg skapar vi en öppenhet bland deltagarna som möjliggör en personlig koppling till de nya insikterna.

Målet är att stärka de positiva värderingarna och attityderna i trafiken samt bidra med en beteendeförändring och ökad riskmedvetenhet. 

Våra förarinstruktörer arbetar efter en matris som heter GDE, Goal for Drivers Education som bygger på tre viktiga faktorer i lärandet. Fakta, medvetenhet och möjlighet till självvärdering. Gillinge vill därmed öka trafiksäkerheten i Sverige!