Ankomst till olycksplats (S-CABCDE, HLR)

Ankomst till olycksplats är en HLR- utbildning enligt S-CABCDE och ger kunskap om hur du ska utföra livräddande åtgärder med enkla hjälpmedel enligt S-CABDE principen. Du får även lära dig hur du hanterar säkerheten vid allvarlig sjukdom eller olycka. Vi kommer ge förståelse och kunskap till patofysiologin dvs. bakgrunden till varför du skall agera enligt ovan algoritm. 

Deltagarna ska efter kursen kunna ha en förmåga att göra adekvata och korrekta bedömningar. Samt kunna genomföra livräddande åtgärder och ge första hjälpen på ett systematiskt sätt med begränsade resurser.

Kursen berör:

Handla enligt S-CABCDE
 Hur man agerar vid olycksfall
 Hantera och behandla skador samt att utföra livräddande åtgärder
 Symtom samt åtgärder vid sjukdomsfall

 

Tips! Kombinera gärna HLR-utbildningen med någon av våra trafiksäkerhets­utbildningar.

yrkes@gillinge.se
08-514 40 310