Trafiksäkerhetsutbildning


Det här får du

Vår grundutbildning ger en ökad medvetenhet om trafikrisker – det är personalvård i sitt yttersta läge. På samma gång minskar du även dina fordonskostnader.

Den här kompakta grundutbildningen förändrar mycket hos din personal och ditt företag på kort tid.

Mer om utbildningen

Trafiksäkerhet steg 1 ger en tydlig insikt om trafiksäkerhet hos deltagarna. Ett förändrat körsätt kan innebära att flera onödiga kostnader försvinner.

Ute på Gillinges specialbanor bjuder vi på äkta upplevelser under den praktiska delen av utbildningen. Deltagarna uppmanas att belasta bilen maximalt under säkra förhållanden. Olika underlag i olika hastigheter ger värdefulla insikter om möjligheter och begränsningar.

Till vår stora säkerhetshall tar vi med oss erfarenheterna och diskuterar vidare i en teoretisk del av utbildningen. Här provar vi krocksläde, vältbil och flera andra tankeväckande modeller.

Under utbildningen håller vi fokus på deltagarnas egna exempel och erfarenheter. Då förankrar vi undervisningen nära deltagarnas vardag och ge bättre förutsättningar för ett positivt trafikbeteende. Läs mer om vår pedagogik

Tid:
Kostnad:
Antal:
Offert/prisförslag:

ca 4 timmar
från 10 500 kr per grupp (exkl. moms)
4 - 10 deltagare per grupp
yrkes@gillinge.se
08-514 40 310